LIDER DU I ONÖDAN?

Jag diagnostiserar och behandlar led- och muskelbesvär!

Leg. Kiropraktor

Daniel Salov

Legitimerad av socialstyrelsen
Innehar patient- och ansvarsförsäkring
Arbetar kontinuerligt med kvalitetssäkring

Välkommen in på undersökning!