Behandlingar

Kiropraktiken grundades för drygt 100 år sedan av D.D. Palmer (1845-1914) som såg sambandet mellan ryggradens funktion och nervsystemet. Ordet kiropraktik kommer från grekiskans cheiro och praktikos som fritt översatt betyder ”att göra för hand”.

Genom livet utsätts våra kroppar för stora påfrestningar. Barn som vuxna utsätts för skador, stress, dålig hållning och de flesta människor drabbas någon gång under livet av ont i ryggen, nacken eller axlarna. För att klara dessa påfrestningar behöver kroppen fungera optimalt.

Kiropraktik används för att utreda, behandla och förebygga störningar i kroppens led- muskel och nervsystem. Inom hälso- och sjukvården är kiropraktorerna ryggspecialister.

Den kiropraktiska behandlingen syftar till att återställa ledfunktionen och optimerar nervsystemets funktion för att förbättra kroppens egen läkningsförmåga.
Vanliga tillstånd som kiropraktik fungerar vid:

• Akut och kronisk smärta i kroppens leder och muskler
• Värk och smärta i ryggen, ryggskott (Lumbago)
• Värk, smärta och domningar i axlar, armar och händer
• Värk och smärta i skuldror och bröstrygg
• Huvudvärk, migrän, spänningshuvudvärk
• Nackspärr (Torticollis)
• Ischias
• Idrottsskador, löparknä, sträckningar, tennisarmbåge och överbelastningsskador
• Yrkesrelaterade belastningsskador
• Hälsporre
• Whiplash

Undersökning

Som ny patient genomgår du alltid först en undersökning som består av två delar: dels det inledande samtalet och därefter själva undersökningen. Frågor som förekommer:
•    Ditt nuvarande hälsotillstånd?
•    Kan du beskriva dina besvär?
•    Hur länge har du haft ont?
•    När upplever du att besvären förvärras?
•    Vilka tidigare behandlingar har du genomgått?
•    Har, eller har du haft, någon allvarlig sjukdom?

Viktigt är att under det första samtalet och undersökningen kunna utesluta andra sjukdomar som kan komma från andra organ i kroppen än från led- och muskel relaterade orsaker. Även din information om eventuella sjukdomar och läkemedel är av vikt.

Den inledande undersökningen är allmändiagnostisk, innehåller en ortopedisk, neurologisk och en specifikt kiropraktisk funktionsundersökning. Syftet är att komma fram till det bästa behandlingsförslaget. Efter utförd kiropraktisk funktionsundersökningen, en utvärdering av ryggradens leder och musklernas funktion görs en bedömning om rörelseomfång, ledlåsningar, muskelstramhet.  En del patienter remitteras vidare till röntgen eller specialistläkare som neurolog, reumatolog eller ortoped för vidare utredning.

Behandling
Om man efter den inledande samtal och undersökning kommer fram till att besvären är kiropraktiskt behandlingsbara så påbörjas behandlingen. Det innebär kiropraktiska justeringar sk manipulationer av låsta eller blockerade leder om undersökningen visar på det. Syftet är att återställa optimal rörelse och funktion mellan nervsystem, leder och muskler.

Behandlingen innefattar även mjukdelsbehandling som triggerpunkts behandling (spända muskelstråk som refererar smärta/domningar), fysikalisk behandling med akupunkturnålar, TNS (smärtlindrande el-apparat) samt stretching, kylterapi, tejpning samt råd kring kost, ergonomi och rehabiliteringsträning.